Este blog se ha movido a Naukas.

Mir 2, la superestación espacial soviética